הפרשת תרומות ומעשרות מעציץ שאינו נקוב

שאלה

שלום רב, שאלות בנושא תרומות ומעשרות:

1. מה דין זרעים שנזרעו בתוך עציץ (מגש אלומיניום) לא נקוב, העציץ נמצא באוויר מחוץ לבית בגובה קומה 1, האם יש להפריש תרומות ומעשרות מהתוצרת שגדלה?

2. וכן עציץ כזה שמונח על גבי האדמה ממש והגידולים לא יוצאים מהעציץ?

3. האם הנבטה של זרעי חילבה חייבת במעשרות?

4. שאלה נוספת הלכתית בנושא כללי: האם גניזה ניתן לגרוס?

תשובה

שלום וברכה

 

1-2. הגדל בעציץ שאינו נקוב, בין אם מונח על האדמה ובין אם תלוי באוויר - חייב בתרומות ומעשרות (מדרבנן) בברכה.   

יש לציין, שלא ניתן להפריש מגידולים שגדלו בעציץ שאינו נקוב על אלו שגדלו בעציץ נקוב (ראה: רמב"ם, הל' תרומות פ"ה הי"ד; כסף משנה, שם). 

 

3. אם הכוונה היא שאתה מנביט זרעי חילבה כדי לזרוע אותם אח"כ באדמה או בעציץ - יש צורך להפריש מהזרעים המונבטים תרומות ומעשרות.

4.  נכתבו על כך מאמרים רבים, לחץ כאן

 

בברכה,

נתנאל

 

הרב נתנאל אוירבך | כ"ז אדר תשע"ח 9:43