הפרשת תרו"מ בפירות לוי

שאלה

האם מי שבחזקת לוי מברך ומפריש מעשר שני השנה שהיא שנת מעשר שני מטבל ודאי בברכה?

תשובה

שלום

מכל פירות טבל יש להפריש תרומות ומעשרות ולברך על הפרשת תרומות ומעשרות וכן שמחלל מעשר שני יש לברך על חילול מעשר שני .

אף לוי שיש בידו פירות טבל חייב בכל האמור לעייל (לעניין הפרשה וברכה ) . רק בעניין נתינת המתנות יש הבדל, שהלוי יכול להשאיר בידו את המעשר ראשון ולא חייב בנתינת המעשר ללוי שהרי הוא בעצמו לוי .

רבני מכון התורה והארץ | י"ב אב תשע"ט 12:36