הפרשת תרו"מ בתערובת חיוב ופטור

שאלה

קניתי עלי תה בתערובת, יש שם כמה סוגי עלים, וחלקם חייבים במעשרות, ואי אפשר להפריד ביניהם, האם פוסקים שיש בילה ביבש, אני אערב אותם טוב, ואפריש, או שאין בילה, ואז מה העצה תודה

תשובה

א. היותר פשוט להפריש מסוגי העלים שחייבים במעשרות ואינם מעורבים על העלים החייבים בתוך התערובת.

ב. במידה ואין אפשרות יש לערב את התערובת היטב ולקחת יותר מאחד ממאה ממנה ולהפריש מן החיוב במה שהוצאת על החייב בתוך התערובת.

הרב יעקב אפשטיין | ז' תמוז תש"פ 9:31