הפרשת תרו"מ מתפוז הגדל בחצר

שאלה

בחצר 2 עצים, עץ לימון ועץ תפוז . מדי פעם אני קוטפת פרי בודד, או שניים. כיצד להפריש תרומות ומעשרות? מה לגבי מעשר שני? מהו המטבע בבית האוצר? כיצד מצטרפים לתכנית זו?

תשובה

שלום

אכילת עראי מותרת בחצר , דהינו אם יש עץ פרי בחצר וקוטף ממנו פרי אחד ואוכל בחצר פטור עדיין מחיוב תרו"מ . אך אם קטף שתי פירות ובידיו שתי פירות הרי נקבעו למעשר ואין לאכול מהם בלא הפרשת תרו"מ.

דין זה שפרי אחד לא קובע למעשר הינו רקבפירות קטנים שאין רגילים לחלקם  אך תפוז ולימון שמחלקים אותו לפלכים ואף מחלקים אותו לאחרים נחשב כשתי פירות ולכן אף הקוטף תפוז אחד  נקבע למעשר ואין לאןעלו בלא הפרשת תרו"מ(חזו"א, דמאי סי' ז ס"ק כ; שם' ס"ק כד; שערי צדק, פרק ג סעי' טז-יז; התורה והארץ ד, עמ' 206-202).

הפירות שגדלים עכשיו (תשע"ט) ונקטפים לפני טו בשבט תשע"ט שייכים לשנה שלישית וחייבים מעשר עני .

כדי לקיים מצוות נתינת מעשר עני הצורה קלה ניתן להצטרף לבית האוצר והמנויים בו מקיימים מצוות נתינת מעשר ראשון ועני פרטים באתר המכון בית האוצר


רבני מכון התורה והארץ | י"ז טבת תשע"ט 10:10