הפרשת תרו"מ

שאלה שלום רב. אנחנו תלמידים בפנימיה ויש לנו עץ קלמנטינות פורה בחצר הפנימיה. הפנימיה בנויה בצורה של ם, כלומר החדרים יוצרים כמין ריבוע, והחצר נמצאת בפנים. חייבים לעבור במסדרונות החדרים על מנת להיכנס לחצר. השאלה היא האם מותר לאכול אכילת ארעי ללא מעשר בחצר זו? או שחצר זו מחייבת במעשר? תודה רבה עמנואל ליפשיץ

תשובה

אגרונום מוטי שומרון | י"ט חשון תשע"ח 17:19

שלום וברכה

כיון שזו "חצר המשתמרת" יש להפריש תרומות ומעשרות אפילו אם קוטפים פרי אחד בלבד.

( להרחבה עיין בספר הלכות הארץעמ' 54-55 )

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון