התערבו חלק מן הפירות טבל בתוך פירות מתוקנים כיצד יש להפריש תרו"מ?

שאלה

שלום, יש לי בבית כמות של לימונים,שכולם הגיעו ישירות מעצים ולא נקנו בחנויות. חלק מהם כבר עישרתי, והייתה כמות מסוימת שלא עושרה, והייתה בצד. בטעות כמות זו הייתה נגישה לילדיי, והם לקחו כמה מהלימונים שהם טבל ושמו אותם יחד עם אלו שהינם כבר מעושרים. כיצד עליי לנהוג כעת? לכאורה להפריש אי אפשר כי זה להפריש מן הפטור על החייב?

תשובה

יש ליטול את החלק שמיועד להיות תרומה ותרומת מעשר מן הלימונים שודאי טבל. (שהרי חלקם של הטבל התערב אך יש עדיין פירות טבל שלא התערבו) ולהפריש גם על הלימונים שנמצאים בתערובת

רבני מכון התורה והארץ | י"ב אדר תשע"ח 22:05