חיוב על השוכר

שאלה

שלום רב לכבוד הרבנים ברצוני לשאול בבקשה האם אדם ששוכר דירת גן עם עצי פרי. על מי החיוב להפריש ץרומות ומעשרות חילול מטבע נטעי רבעי וכו האם על השוכר או על הבעל דירה? תודה בברכה אבי

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


על השוכר שהוא בעל הפירות. אלא א"כ התנה המשכיר שהוא לוקח את הפירות לעצמו וזה לא כלול בשכירות, אבל בד"כ השוכר הוא בעל הפירות (לא בעל העץ) ולכן הוא חייב בתרו"מ, ונט"ר אם יש חיוב. 


כתיבה וחתימה טובה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"א אלול תש"פ 10:17