חיוב תרומות ומעשרות של שוכר

שאלה

אם אני שוכר מטע של זיתים. אני מטפל בו והתוצרת שלי תמורת סכום שאני נותן לבעל הבית. מי מחויב לקיים את המצוות התלויות בארץ כגון תרומות ומעשרות וכו? האם השוכר או בעל הבית? תודה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אני מבין שאתה שוכר את המטע ומשלם דמי שכירות לבעל הפרדס. במקרה כזה החיוב הוא עליך מכיוון שאתה בעל הפירות עצמם, אמנם אתה משלם שכירות, אבל הפירות עצמם הם שלך ולכן אתה חייב במצוות התלויות בארץ. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה טבת תשע"ט 13:20