חילול מטבעות מעשר שני ונטע רבעי על סוכר

שאלה

שלום רב יש לי שתי מטבעות אחת מעשר שני ואחד בנטע רבעי ,יש כמה פרוטות אל כל אחד. אני יכול לחלל הפרוטות על סוכר כדי ילך לאיבוד? אם כן הזה כמות סוכר צריך?

תשובה

שלום

כך נהגו ישראל עיין ספר ארץ ישראל של הרב טיקוצנסקי עמ' קכא -קכב.

יש לקחת כמות סוכר בשוה ערך לפרוטה (כיום כ7 אגורות, בהנחה שקילו סוכר עולה 4 ש"ח אזי כ20 גרם הוא שווה פרוטה).  ויחלל את הקדושת מעשר שני ונטע רבי שבמטבעות  על הסוכר. ותאמר: המעשר שני והרבעי שבמטבעות אלו הרי הם מחוללים על סוכר זה.

לאחר מכן תשפוך את הסוכר לכיור וישטף במים.


רבני מכון התורה והארץ | ב' ניסן תשע"ז 12:30