חנטה בשסק

שאלה

מה בדיוק השלב של חנטה בפירות? השסק שמתחיל להבשיל עכשיו על העץ בגינה, חנט לפני טו בשבט (מעשר שני) או אחריו (עני) ?

תשובה

שלום וברכה

יש דעות שונות לגבי קביעת המועד המדויק של החנטה. באופן כללי מקובל להתייחס לחנטה לשלב בו ניכרת צורתו של הפרי הקטן. בשסק זה כשבועיים לאחר הפריחה. כאשר יש ספק ולא ידוע מתי היתה החנטה בשסק, האם לפני ט"ו בשבט או לאחריו (ושני המצבים אפשריים), יש להפריש מספק גם מעשר שני וגם מעשר עני.

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון


אגרונום מוטי שומרון | ט' ניסן תשע"ח 23:28