טבק שגודל בגינה בארץ ישראל ומעשנים אותו האם צריך לעשר אותו?

שאלה

טבק שגודל בגינה בארץ ישראל ומעשנים אותו צריך לעשר אותו ? צריך לעשר טבק ?

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | י"ט אלול תשע"ז 12:19

כל דבר מאכל חייב בהפרשת תרו"מ . ולכן טבק שאינו נאכל כלל אלא רק נהנים משרפתו אין חיוב תרו"מ.