כהן או לוי כיצד הוא התהליך\נוסח של הפרשת תו"מ\תרומה גדולה מפירותיו?

שאלה

מה התהליך\נוסח של הפרשת תו"מ\תרומה גדולה ממאכלים בשביל לויים, וגם לכהן? 1. אם יש לי טבל, עלי להפריש רק תרומת מעשר? לתת מעשר ראשון ללוי אחר? מה יהיה הנוסח? 2. אם משהו נותן לנו את המעשר ראשון שלהם (ואומרים שהם הפרישו תו"מ), האם עלי להפריש תרומת מעשר? (ואם היינו כהנים--לא היה צורך כלל?) תודה!

תשובה

שלום

הפרשת תרו"מ מפירות טבל מתחלקת לשתי חלקים  (מצוות הפרשה ומצוות נתינה). האחד יש חיוב בהפרשת תרו"מ על מנת להפקיע את איסור טבל מן הפירות. והשני  לאחר הפרשת התרו"מ יש מצווה ליתן אותם לבעליהם (לכהן ללוי לעני ופירות מעשר שני הבעלים אוכל בירושלים בזמן שהמקדש קיים).

גם כהן ולוי חייבים לומר את נוסח הפרשת תרו"מ במלואו על מנת להוציא את הפירות מאיסור טבל. אלא שאין עליהם  חיוב נתינה , דהינו אם הוא לוי יכול להשאיר את המעשר ראשון בחזקתו ואם הוא כהן יכול להשאיר אף את התרומה בחזקתו .

לכן הלכה למעשה אם אתה לוי ויש ברשותך פירות טבל, יש להפריש תרו"מ כולם (יש לומר את הנוסח במלואו ) אלא שאינך צריך ליתן את המעשר ראשון  ללויאחר אלא משאיר ברשותך .

ואם אתה כהן, יש להפריש תרו"מ כולם (יש לומר את הנוסח במלואו )ואתה יכול להשאיר ברושתך אף את התרומה (במידה ויש אפשרות להשתמש בה כגון שמן טמא להדלקת נרות). 

אם אתה לוי וקבלת קבלת מעשר ראשון שהופרש ממנו תרומת מעשר  הרי הפירות מותרים באכילה ואין צורך להפריש מהם שום דבר.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו ניסן תשע"ח 10:53