כיצד אני מקיים מצוות נתינת מעשר ראשון ללוי מעשר עני לעני בהיותי מנוי לבית האוצר

שאלה

אני לומד עכשיו את ספר "הלכות הארץ". משמע מהספר, אם הבנתי נכון, שמעשר ראשון חובה עלי להביא לשכן לוי או כהן (תקנת עזרא עדיין רלוונטית?), בניגוד לכל שאר ההפרשות (תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר שני ומעשר עני) שלהכל אתם דואגים עבורי במנוי שיש לי אצליכם, ואני רק מבצע את ההפרשות ואומר את הנוסח. האם הבנתי נכון? אני צריך להביא ללוי/כהן עשירית מפירות/ירקות שאני עושה עבורם תו"מ? (אני לא רואה אף אחד מסביבי עושה את זה, וחבר'ה פה עושים תו"מ)

תשובה

שלום

המנוי לבית האוצר מקיים גם כן נתינת מעשר ראשון ללוי  וכן מעשר עני לעני . וזאת ע"י שבהיותך מנוי , התשלום ששילמת , חלקו ניתן ללוי בתור הלוואה וחלקו ניתו לעני בתור הלוואה (הלוי והעני המסויים הרי הוא נחשב מכרי לויה ומכירי עניים). ובשעה שאתה מפריש תרומות ומעשרות וקורא שם, שעשירית מן הפירות יהיו מעשר ראשון וכן עשירית יהיו מעשר עני , מיד זכו הלוי והעני בפירות הללו, ואתה קיימת מצוות נתינת המעשרות בנוסף לקריאת שם מעשר ראשון ומעשר עני .

אלא הואיל והלוות ללוי ולעני סכום מסויים (תשלום המנוי) ,הרי הלוי והעני מעוניים לפרוע את חובם, בכך שנותנים לך את פירות המעשר השייך להם ושנמצאים אצלך בתור פרעון חוב. דהינו סכום ההלוואה מתקזז  בפירות המעשר שנתנו. כך שבסוף השנה ההלוואה שלוו הלוי והעני נפרע ע"י שלקחת את פירות המעשר כפרעון ההלוואה.

רבני מכון התורה והארץ | י"ב אדר תשע"ח 22:01