לימון אחר טו בשבט

שאלה

לרב יהודה, שלום וברכה, נשאלתי לאחרונה על ידי כמה משפחות שמגדלות לימונים בחצר ביתן, כיצד להפריש תרו"מ. אציג את ספקותי לפי מיטב הבנתי. אודה לך אם תואיל לכוון אותי. לימונים שנקטפו לפני טו בשבט חייבים במעשר עני. מה דינם של לימונים שנקטפו אחרי טו בשבט? לפי הרב זצ"ל במשפט כהן, צריך להפריש מעשר שני ולהתנות שאם חייב מעשר עני, כל מה שקראנו מע"ש יהיה מעשר עני. האם חייב לתת את מעשר העני מספק? עד מתי נמשך הספק? קראתי שמהחנטה עד לקטיף עוברים 9 חודשים. כלומר, עד חלוף 9 חודשים סביר להניח שהלימון חנט לפני טו בשבט אבל נקטף לאחריו. האם עד אז צריך להתנות? בתום התקופה זו, יש 3 חודשים של הפרשת מעשר שני בלבד. עד שיגיע טו בשבט תש"פ, ושוב יצטרכו להתנות. האמנם? מה ההדרכה שלכם? בברכה, אלישע אבינר

תשובה

יהודה עמיחי <ester156@gmail.com‏>

13:05 ‎(לפני 52 דקות)‎
 
 
תשובה
אבינר
 
 
 
בס"ד

שלום וברכת ד'

לעניין לימונים נראה דלהלן:
א. מעיקר הדין באתרוג (לעניין מעשר) הולכים לפי הלקיטה, ולכן כל האתרוגים שלאחר טו בשבט הם מעשר שני. 
ב. נחלקו האם הלימון הוא כאתרוג. ועל כן ראוי להתנות כשבעה חדשים לאחר טו בשבט (בקיץ ההבשלה היא מהירה יותר, אבל אין נפק"מ אם ימשיך לומר).
ג. לגבי מעשר עני, אם נתן בתשע"ח איננו חייב לתת כעת, אבל לא יכול לברוח ולא לתת תשע"ח ותשע"ט, ועל כן הראוי לעשות בתחילת תשע"ח הלוואה עם עני ולהתנות על אחד השנים (כך עושים בבית האוצר). אבל אם לא עשה שטר הלוואה מראש עם העני, אז אם נתן לאחר טו בשבט תשע"ח לעני לא יתן כעת, אבל אם לא נתן יתן כעת ויש פוטרים, אבל נראה שאין להקל מדין "צדק משלך ותן לו". . 
ד. בשנת תש"פ לא צריך להתנות כיוון שהכל כבר שנות מעשר שני, אמנם יש שנה על חברתה, אבל אין דין של התנייה. 

בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי | ד' שבט תשע"ט 13:59