לקבל פירות מעשר ראשון שהופרשו מאומד

שאלה

שלום. שו''ע (יו''ד שלא, עו) פוסק שאין מעשרים באומד, ואם עישר פירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקים. ומשמע מרש''י (עירובין נ.) שטבל ומעשר מעורבים. האם עלי לחשוש מלקבל מעשר לוי ?

תשובה

ב"ה


שלום וברכה


אכן אם אדם הפריש מאומד, הוא עלול למעט במעשרות, ואז יש סוברים שזה לא תפס ויש אומרים שטבל וחולין מעורבים וצריך לתקן את התערובת מפירות טבל אחר. כמו כן הוא עלול להפריש יותר ואז הוא נחשב כמרבה במעשרות, שפירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקלים.

אולם אם אדם מפריש מעשרות בפועל מן הסתם הוא יודע את ההלכות, והוא מפריש עפ"י שקילה, וכך שאין לחשוש שמא הוא עשה זאת שלא כהוגן.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטובהרב אהוד אחיטוב | כ"ה אלול תש"פ 11:57