מה הדין בזיתים שגדלו בשנת מעשר שני ומוסקים אותם בשנת מעשר עני

שאלה

מה הדין בזיתים שגדלו בשנת מעשר שני ומוסקים אותם בשנת מעשר עני איזה מעשר מורידים ממנו כמו כן האם שייך היום מצוות לא תפאר אחריך ומה הוא המצווה הזאת

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג חשון תשע"ח 9:32

שנת המעשר נקבע ע"פ שני גורמים

1. שנת המעשר נקבע באילנות ע"פ זמן החנטה

2. שנת המעשר באילנות מתחיל  בטו בשבט (טו בשבט ראש השנה לאילנות)

לכן זיתים אלו חנטו בשנה שניה לשמיטה  ויש להפריש מהן מעשר שני ולחלל אותם על מטבע.


לגבי מצוות פרט, בזמננו שאין עניים באים ליטול את מתנות האלו מן השדה,  אין חובה להניח אותם שנאמר "תעזוב אותם" ולא לעורבים ולעטלפים . לכן והם שייכים לבעלים וחייבים בתרו"מ