גדר מוקף בתרומות ומעשרות

שאלה

שלום לרב
מה הגדר של מוקף בדין תרומות ומעשרות בפירות? כלומר האם צריכים לגעת זה בזה או אפשר בשתי ערמות קרובות זו לזו או באותו חדר ?
אם אפשר מקורות תודה רבה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

עיין משנ"ב סי' תנז ס"ק ז, כף החיים רמב, ותנז. עיי"ש בכל התנאים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |