מעמדו של הלימון המיועד לתרומה גדולה ותרומת מעשר

שאלה

שלום הרב, הפרשתי תומ מטבל ודאי אלא שעשיתי כל הסדר על לימון אחד עבור ערימה של כמה לימונים. עכדיו בתוך הלימון מעורב תרומה גדולה ומעשר ראשון. מעשר עני חיללתי על מטבע. השאלה מה לעשות עם הלימון הרי אי אפשר ליתנו ללוי. מה אוכל לעשות? תודה רבה

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

את הלימון אינך אמור לתת ללוי כיוון שבסופה של אמירת הנוסח אין בו כלל מעשר ראשון, אלא תרומה גדולה ותרומת מעשר.

אמנם באמצע אמירת הנוסח בחלקו הוא תרומה גדולה ובחלקו הוא היה 1/10 מכלל המעשר הראשון. כי לאחר קריאת תרומה גדולה וקריאת מעשר ראשון, בטרם קריאת שם תרומת מעשר, הרי שבחלקו העליון (לפי נוסח המכון) הוא היה תרומה גדולה ובחלקו התחתון הוא היה חלק מהמעשר ראשון

כלומר עשירית ממנו (1/10) ושאר התשע חלקים של המעשר הראשון היו בשאר הלימונים שמיועדים לאכילה.

אך לאחר קריאת שם תרומת מעשר על אותה עשירית מהמעשר שנמצאת בלימון הבודד שהייתה חלק מהמעשר ראשון הפכה להיות תרומת מעשר, כך שבסופו של דבר נשארה בו יש בו קדושה של תרומה גדולה ותרומת מעשר. לפיכך אתה צריך לעטוף היטב בניילון שלא ייפתח ולא ייקרע ולהניחו בפח האשפה בצורה מכובדת.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | ב' ניסן תשע"ח 12:50