מעשרות מענבים המיועדים ליין ומתפוזים המיועדים למיץ

שאלה

אם עישרנו ענבים המיועדים ליין יש צורך לעשר שוב את היין? וכן אם קוטפים תפוזים לצורך סחיטה בלבד מתי צריך לעשר?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה וכל טוב 


ענבים המיועדים ליין צריך לעשר רק אחרי עשיית היין, ואם עישרתם את הענבים לפני כן, צריך להפריש פעם נוספת אחר שעשיתם יין, אך כשמעשרים את היין אומרים את נוסח ההפרשה ללא ברכה. כך הדין בזיתים המיועדים לשמן.

צריך להדגיש שאם הפרשתם מהענבים משום שתיכננתם לאכול אותם, ורק לאחר מכן שיניתם את הייעוד שלהם לעשיית יין, לא צריך להפריש פעם נוספת.

אולם בפירות אחרים הדין שונה, שם עדיף להפריש מהפרי לפני עשיית המיץ, כי המיצים של שאר פירות הוא פחות חשוב מבחינת הגדרתו כמאכל אלא הוא "זיעה בעלמא". 


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב  

הרב אהוד אחיטוב | י' טבת תשע"ט 9:57