מעשר בענבים

שאלה האם צריך לעשות מעשר שני על ענבים? או שהם מעשר עני?

תשובה

אגרונום מוטי שומרון | כ"ז אב תשע"ח 18:20

השנה היא שנת מעשר עני ולכן יש להפריש מהענבים מעשר עני.

בברכה

מוטי שומרון