מעשר כספים כשנמצא במינוס

שאלה

האם אדם שב"ה יש לו עבודה קבועה, אך נמצא במינוס חייב להפריש מעשר כספים?
והאם הכוונה ממש לעשירית?

תשובה

 

אדם שנמצא במשיכת יתר אינו צריך להפריש מעשר כספים שהרי אינו מרויח כלום. אולם ראוי שיעשה חשבון שנתי של רוחיו והוצאותיו, ואם ימצא שבסה"כ הוא הרויח השנה, יפריש לפי מה שהרויח. ואם אינו יכול יכתוב את הסכומים בפנקס ויעבירם לצרכי מעשר כספים כשירווח לו.

 

הרב יעקב אריאל |