מעשר כספים - לאילו מצוות מותר

שאלה

שלום רב,

אנו רוצים בע"ה לנסות להפריש מעשר כספים ממשכורותינו (בלי נדר).

ראיתי תשובה של הרב, שלצרכי מצוה מותר להשתמש במעשר כספים, ובמקום אחר הרב ציין, שמצוה המוטלת על האדם (קניית עליה ביארצייט) אין לקנות בכספי מעשר כספים.

אילו מצוות מותר? במיוחד, האם הוצאות לתלמוד תורה של הילדים (שכוללות הוצאות לכל מיני מטרות, ספרים, קופת כתה, הסעות, ועוד) ולגן תורני (גילאים 3 עד 5)? ומה לגבי מתנות להורים שאיננו חייבים בהן?

תודה רבה וחתימה טובה.

תשובה

מותר להעביר את מעשר הכספים לצרכי מצוה שאינם חובה עליו. הוצאות לת"ת של בנים הן חובה וא"א להשתמש במעשר כספים למימונם, אלא א"כ מדובר בתוספת לימודית (אלא שקשה לקבוע מהו המינימום המחייב).
הוצאות של ת"ת לבנות מעבר לצורך לחנכן לקיום מצוות מעשיות הן רשות וניתן לממנן מממע"כ. ה"ה בנים גדולים שכבר אין חובה על האב ללמדם תורה.

הוצאות 'סביבתיות' אם הן הכרחיות ללימוד כגון הסעות אין לממנן ממע"כ. הוצאות אחרות - מותר.
לא הבנתי מהן מתנות להורים? איזו מצוה יש בכך? מתנות אינן מצוה ואין לתת ממעשר כספים. 

הרב יעקב אריאל |