מעשר כספים לחולה

שאלה

שאלה זו שלחתי לפני כשבועיים אולם לא קבלתי תשובה. שאלה זו אינה רק עיונית אלא היא מבחינתי מאד מעשית. באתר ישנה תשובה ביחס למי שנתן צדקה עבור חולה האם ניתן לחשב זאת כמעשר כספים. תשובת הרב היא שאין ראןוי לעשות כך. שאלתי הרי יעקב אבינו מבקש בקשות מהקב"ה אם יהיה אלוקים עמדי וכו ובסופן הוא מבטיח עשר עאעשרנו לך. זאת אומרת שאף שהמעשר הוא עבור בקשה הוא נחשב למעשר.
בתודה ובברכה

תשובה

איני זוכר מה כתוב באותה תשובה עכ"פ חולה שאין חובתו לרפאותו
(את אשתו הוא חייב לרפא וכן את ילדיו הצעירים) והוא נותן מכספו כדי
לרפאותו ניתן להכניס הוצאה לרפואתו כמעשר כספים.

הרב יעקב אריאל |