מעשר כספים

שאלה

אני עובדת בפנימיה לילדים בסיכון.
האם מותר לתרום את כספי המעשר לפנימיה?

תשובה

מותר

הרב יעקב אריאל |