מתנה לחתונה ממעשר כספים

שאלה

האם ניתן להשתמש בכספי מעשרות כמתנות כספיות לחתונה והאם זה בגדר הכנסת כלה.

תשובה

אם אתה מוזמן לחתונה ומביא מתנה אז אסור. אם אתה אינך מוזמן
ולא היית נותן מתנה ומדובר בזוג שאין לו עדיין פרנסה והחתונה נערכה
באולם צנוע - מותר.

הרב יעקב אריאל |