קיזוז צדקה לרפואה ממעשר כספים

שאלה

החלטנו לתרום לצדקה סכום של 180 ש"ח לרפואת בן משפחה שהיה בסכנת חיים גדולה ומיידית. האם ניתן "לקזז" את תרומת הצדקה הזו ממעשר כספים הרגיל או ראוי להוסיף אותו על הסכום של מעשר כספים שלנו. ב"ה פרנסתנו מצויה.

 

תשובה

מכיון שהתכונתם לצדקה מיוחדת לרפואת בן המשפחה ראוי להוסיפו על מעשר כספים.

הרב יעקב אריאל |