שימוש בכספי מעשרות ללימודי קודש של הבת

שאלה

בתי הנשואה לומדת זו שנה שניה ייעוץ תורני נפשי במוסדות תורת חיים ועקב מצבה הכלכלי הקשה אינה יכולה לעמוד בתשלומים הגבוהים.

האם ניתן לי לשלם עבור שכר הלימוד שלה בכספי המעשר שלי.

תשובה

נראה שמותר.

אך עדיף שתלוה לה לזמן ארוך ולכשתתפרנס שתחזיר לצורכי מעשר

הרב יעקב אריאל |