מעשר עני בבית האוצר

שאלה

שלום רב, בנוסח ההפרשה של המכון כתוב שהמנויים מופרש להם מעשר עני בשנת מעשר עני. ברצוני לשאול כיצד נעשה החילול על כסף המכון? החילול מוזכר לגבי מעשר שני ולא לגבי מעשר עני.

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


בעל הפירות מפריש את הכמות של מעשר עני והמכון הוא יד עניים והוא נותן את הפירות לעניים. המכון זוכה כיד עניים ומכירי עניים (גיטין ל ע"א) ולכן במעשר עני לא נעשת כל פעולת חילול. פירות המעשר  עני מוקנים לעני והוא חוזר ומוכר אותם לבעל הפירות, פעולה זו היא על ידי הורדה מהחוב שחב לבעל הפירות (דמי המנוי) ובכך מקנה לבעל הפירות את הפירות שהיו מעשר עני. ברור שבדרך זו הפירות מעשר עני מגיעים לעני ומאידך אין צורך לתת כל פעם את הפירות אלא מספיק לתת הלוואה מראש. 


קיץ טוב ומבורך

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ד ניסן תשע"ח 22:31