מעשר עני

שאלה ב"ה אם אני מנויה על ההסכם עם מכון התורה והארץ בעניין פדיון מעשר שני האם המינוי כולל גם מעשר עני? וכיצד הדבר מתבצע? האם נותנים בשמי מעשר לעני?

תשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט חשון תשע"ח 13:31

בס"ד


שלום וברכת ד'


מי שמנוי רק למעשר שני, זה לא כולל מעשר עני. במעשר שני הטיפול הוא בפרוטה וחילולה אבל במעשר עני צריך לתת לעני ממש ולעשות אתו הסכם. 

ההסכם הוא שהעני מקבל הלוואה על סך מסויים, מאידך בעל הפירות מתחייב לתת מעשר עני רק לאותו עני, ובשעה שבעל הבית אומר שהפירות הללו הם מע"ע, בכך העני הופך להיות מכירו והמעשר עני מוקנה לו על פי הגמ' גיטין ל ע"א. כאשר הפירות ביד העני הם חולין ולכן יכול לומר לבעה"ב שהוא רוצה במקום לשלם את החוב שיאכל בעל הבית את הפירות שלו. על פי זה מובן שבעה"ב אוכל את הפירות שהומרו בחובת העני. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ