חילול מטבע מעשר שני

שאלה

מי ששכח ולא חילל מטבע מעשר שני שברשותו בערב פסח של שנה שביעית , האם יכול לעשות זאת כאשר הוא נזכר (למשל בחודש אלול של שנת שמיטה)?

תשובה

לכתחילה כדאי להשמיד את המטבע שיש בה מעשר שני גם כעת (ולא לחלל על פרוטה), יש מתירים גם באלול לחלל על פרוטה, ואע"פ שזה דרבנן ואפשר להקל, אם זה לא הוצאה גדולה כדאי להשמיד את שווי המטבע עצמה.

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו