חילול מעשר שני

שאלה

א. איך מחשבים את כמות החילולים על מטבע אחת?
ב. מה עושים שמתמלאת המכסה הנכנסת במטבע?

 

 

תשובה

ראשית כל מומלץ מאוד להימנות על קרן המעשרות כי בפדיון פרטי
נכשלים ומכשילים בתקלות רבות
א) לפי מספר הפרוטות, אם לדוגמא, פרוטה היא היא עשר אגורות
מחללים על פרוטה ורבע וע"כ כל פרוטה היא 5.12 אגורות ולפי גודל
המטבע ניתן לחלל עליה.
ב) כאשר מתמלאת המכסה מחללים את כל הפרוטות שבה על מטבע
אחר שאותו שוחקים או זורקים לים.

הרב יעקב אריאל |