מי שהפריש מעשר שני במקום מעשר עני

שאלה

מה צריך לעשות מי שהפריש בימים אלו מעשר שני במקום מעשר עני?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

ישאל על המעשר שני ויפריש מעשר עני.

גמר חתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |