פדיון מעשר שני על מטבע

שאלה

אני מייחד מטבע לפדיון מעשר שני. אם באותו מעמד אני מפריש לשני מינים שונים, צריך שתי פרוטות משווי המטבע או מספיק פרוטה אחת לשני המינים?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אנו נוהגים שבאותו מטבע מייחדים פרוטה לזה ופרוטה לזה, ואין צורך שתי מטבעות שונים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |