ספק השנים במשתלה

שאלה

שלום רב, השתיל נשתל בשנת התשע"ב במשתלה בכלי קטן. לפי מה שהבנו - בשנת התשע"ה או התשע"ו הועבר במשתלה לשקית גדולה יותר (ייתכן וחלק מהזמן היה מונח על פלריג – לא הצלחנו לברר). קנינו אותו בהתשע"ח. במשתלה הוא היה מונח על האדמה לפחות שנה (מהתשע"ז). בסביבות ניסן התשע"ח נטענו את העצים עם גוש שלם כמו שהגיע מהמשתלה. מה הדין מבחינת עורלה? מעשרות? ברכת האילנות? תודה רבה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


לפי הנאמר במכתב קניתם את השתיל תשע"ח אבל הוא כבר היה שנה מונח על האדמה מתשע"ז, אם הדברים מדוייקים (אינני יודע מהיכן המידע, אם הוא מבעל המשתלה, קשה לקבלו) אזי הוא שתיל של שנת תשע"ז, אולם במכתב לא צויין מתי בתשע"ז הוא הונח על האדמה. כך שאם הוא הונח לפני ר"ח אלול תשע"ז אזי העץ הוא כעת בשנתו הרביעית (ע"ז, ע"ח, ע"ט, פ') כאשר כל מה שחונט מטו בשבט תש"פ הוא נטע רבעי או אולי כבר בשנה חמישית אם העץ כבר היה על הקרקע קודם, לכן מה שחונט ופורח כעת אין בעיה של ברכת אילנות וכמו כן צריך להפריש ממנו גם תרומות ומעשרות וגם נט"ר, שניהם בלא ברכה. אם הוא הונח על הקרקע באלול תשע"ז, אזי כעת זה השנה השלישית של הערלה. 

כאמור כל הדיון הוא רק עפ"י המידע שנמסר, אבל צריך שיהיה ודאי שהוא הונח על הקרקע כדין בשנת תשע"ז. 


בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 


הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ז אדר תש"פ 14:08