עגבניה במרפסת

שאלה

שלום לרב. שיח קלמנטינות שגדל במרפסת ואני אוכל עגבניה, חייב במעשרות אם אוכלו במרפסת ולא מכניסו הביתה?

תשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ב סיון תשע"ז 12:10

בס"ד


שלום וברכת ד'

אני מבין שהשאלה היא על עגבניה (קלמנטינה גדלה בעץ ובשאלה נאמר שיח). אם המרפסת מקורה יש להפריש בלא ברכה ואם איננה מקורה אפשר להפריש בברכה. 

דין האוכל במרפסת כדין האוכל בחצר שאין בו הכנסה לחצר, אבל יש חיוב להפריש כדברי הרמב"ם תחילת תרומות, ואע"פ שהראב"ד חולק על הרמב"ם ופוטר, אבל קיי"ל להחמיר כדעת הרמב"ם. על כן אתה יכול לאכול עגבניה עגבניה אבל אין לצרף שתי עגבניות ביחד בשעת הקטיף.


שבת שלום 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ