קביעות למעשר והכנסה לבית

שאלה

אשכול ענבים שקטפתי בבציר , אכלתי בדרך ונכנסתי אתו לבית (ספור אמיתי על בני) האם אני צריך לעשר את האשכול? תודה!

תשובה

שלום, 

מה שנקטף בבציר ונאכל היה פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. לאחר ההכנסה לבית מה שנותר נקבע למעשר ולכן צריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות לפני האכילה.

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | י"ב אב תשע"ט 10:54