הכנסת פירות דרך החלון

שאלה

האם הכנסת פירות הגדלים בגינה אל הבית דרך החלון פוטרת אותם מהפרשת תרומות ומעשרות? 

 

תשובה

הכנסת הפירות דרך חלונות הבית (במקום דרך הפתח) גורמת שאין קביעות למעשרות. לכן דין הפירות כדין כל עץ שלא נגמרה מלאכתו,  ומותר לאכול מהם רק בצורה ארעית בלא הפרשת תרומות ומעשרות או להאכיל לבהמה (בארעי). אבל לאכול בקביעות - אסור אפילו אם מכניס את הפירות דרך החלון. לכן  אסור לעשות סעודה מפירות אלו או לאכול שני פירות יחד.

רבני מכון התורה והארץ |