מעשר פירות הגדלים בגינה

שאלה

םולש
אלל הניגב םילעבה ידי לע םילכאנו הניגב םילדגה תוריפ םאה .א
תורשעמב םיבייח תיבל םתסנכה
? תלכאנה תומכב לדבה שי םאה
?רשעמב ובייחתי ךכ תובקעב םאה תיבל םיסנכנש רקפה תורפ .ב

הדות

תשובה

א. פירות שאדם קוטף מגינתו (תלוי איזו גינה) ואוכלם שם במידה
וצירף כמה פירות (בענבים ברימון ובאבטיח אפילו באשכול או רימון
או אבטיח אחד) חייב בתרו"מ.
ב. אם היו הפקר לכל כאשר היו על העץ והוא זכה בהם והכניסם
לביתו פטורים ממעשר.

 

 

הרב יעקב אריאל |