קטיף תיירותי

שאלה

לגבי הספר ששלחתם אלי עמוד 55 הנושא קטיף תיירותי למה לא העלתם את האפשרות לאכול אחד אחד הרי זה מקח במחובר והמשנה במעשרות פ"ב מ"ה אומרת רבי יהודה אומר אוכל אחת אחת וכך פסק הרמב"ם הלכות מעשר פ"ה ג. אפשר לראות את הנ"ל במשנת חיים עמוד 330. תודה וייש כח

תשובה

שלום וברכה

אכן זו אפשרות , אולם קשה להניח שהיא תעמוד במבחן המציאות.

בתפוזים למשל היחידה הקובעת היא פלח בודד. צריך להציע לציבור פתרונות שיעמדו במבחן המציאות.

יישר כח

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | ח' אדר תשע"ח 8:43