קיבלנו במתנה קלמנטינות מעץ של כהן. האם הן חייבות בתרומות ומעשרות?

שאלה

שלום, קיבלנו במתנה קלמנטינות מעץ של כהן. האם הן חייבות בתרומות ומעשרות? תודה

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג חשון תשע"ח 12:03

שלום

כן , גם הכהן היה חייב להפריש תרומות ומעשרות מפירות טבל שבחצרו . אלא לאחר שקרא שם תרומה  ומעשר כדין , את התרומה אין חייב ליתן אותם לכהן אחר אלא יכול להשאיר אותם ברשותו. (ובימינו שבין כך ובין כך אין שימוש בתרומה כי כולנו טמאי מתים אסורים באכילת תרומה)

לכן אתם שקיבלתם פירות טבל מכהן יש להפריש מהם תרומות ומעשרות