אכילת אתרוג תימני מאוצר בית דין חי

שאלה

האם מותר לאכול אתרוג תימני (שאין בו מיץ) קדוש בו קדושת שביעית בעודו חי, אם אני רגיל לאכול אתרוג תימני חי, או שאין דרך לאכול אתרוג תימני חי ואכילה זאת נכנסת באיסור תורה של "לאכלה" - ולא להפסד?

תשובה

ראוי לאכול את האתרוג התימני. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו