האם אפשר לקנות ירקות ולא בטוח שהופרשו מעשרות?

שאלה

האם אפשר לקנות ירקות שלא בטוח שהופרשו מהם מעשרות?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה וכל טוב,

 

ירקות שקיים ספק אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות ואפילו שבטוחים שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות- ניתן לקנות אותם, אך צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות בבית עפ"י הנוסח המלא, מבלי לומר "ברוך אתה ה' .... על הפרשת תרומות ומעשרות".

 

בברכת התורה והארץ,

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | אב תשע"ד