הפרשת מעשרות מפירות

שאלה

בס"ד
השלום והברכה.
א. אפשר בבקשה את כל התהליך של ההפרשה, מה מברכים, כמה מפרשים ומה עושים עם מה שממפרישים?
ב. האם פירות שעל העץ משנת שמיטה צריך לעשר?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד

א. פירות שחנטו בשביעית הם הפקר ואין צורך להפריש מהם תרו מ.
ב. לענין צורת ההפרשה נא להכנס לאתר של מכון התורה והארץ יש שם הסבר. כמו כן יש שם נוסח.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכו התור והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |