הפרשת תו"מ מספק

שאלה

לכבוד הרב שליט"א, 
פירות וירקות א"י שיצאו לחו"ל ולא ידוע אם הופרשו מהם תו"ם, האם חייבים להפריש מספק או ניתן לסמוך על ספק ספקא - שמא פטורים ואת"ל שחייבים, שמא הופרשו כבר?

תשובה

 

צריך להפריש מהם מספק ובלא ברכה. והרי אם התחייבו בארץ לא פוקע מהם החיוב בחו"ל. וע"כ אין כאן ספק ספיקא. רק בפרות המיועדים ליצוא הקל הרב קוק אולם גם הוא הקל רק בשעת דחק גדולה

הרב יעקב אריאל |