הפרשת תרומות ומעשרות מליקר

שאלה

ליקר שעושים מפירות, כאשר אין בליקר עצמו מבשר הפרי אלא שמים אותו עם סוכר וכנראה הסוכר שואב נוזלים שנמצאים בפרי, האם יש לעשר ומדוע?
(ראיתי שהרב כתב בשאלה אחרת שכדאי לעשר מהליקר על הליקר ולא הבנתי)

תשובה

אנו מפרישים על יין ושמן שהוא היוצא מהפרי, כיוון שעומד לכך. ולכן באופן עקרוני יש חיוב הפרשת תרומות ומעשרות על היוצא מהפרי. אולם השאלה היא האם רק ביין ושמן כן או גם בשאר הפירות, כאשר יש סברא שהיוצא מהפרי הוא "זיעה בעלמא", (כזיעת האדם), ולפי שיטה זו על המיצים יש לברך שהכל. אבל מאידך ברור שבמשקים יש טורח גדול לעשותם, ועל כן חכמים תקנו שיש להפריש בגמר מלאכה, ולעניין שמן ויין הצריכו לעשר כשהם שמן ויין ולא מהענבים (מספר סיבות נאמרו לכך, ואכמ"ל). ולכן בכדי שתהא הפרשה מגמר מלאכה על גמר מלאכה עדיף להפריש כשהליקר מוכן ולא להפריש מגרעינים או פרי מקולקל על הליקר.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |