הפרשת תרומות ומעשרות מפירות פגומים

שאלה

האם ניתן לקחת פירות פגומים ואיתם לבצע את הפרשת התרומות ומעשרות על הפירות הטובים שגדלו באותו עץ (שהרי ממילא זורקים את המאית וקצת שמפרישים)?

תשובה

כן כך נוהגים בארץ ישראל, מלבד אם נותנים מעשר ראשון ללוי או כשיש מעשר עני. אבל באופן כללי לעניין התרומות בודאי אפשר לעשות כן.

כתיבה וחתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |