תרומות ומעשרות בזיתים

שאלה

 

1) ברשותי זיתים שהם ספק נטע רבעי (שנה רביעית או חמישית), זיתים שמקורם בעצי הפקר ועצים שחייבים בתרו"מ.

הבעיה היא שאני צריך לצרף את כולם יחד על מנת שתהיה לי כמות מספקת של זיתים לבית הבד. האם יש אפשרות במקרה כזה להפריש תרו"מ מהזיתים ולא מהשמן או לחילופין האם מותר לערבם יחד בבית הבד ואז להפריש לפי החלק היחסי.

 

2) מסקנו זיתים ביערות הקק``ל שנמצאים בבן שמן. הזיתים נמצאים כעת בשלב ההחמצה.  מה צריך לעשות לגבי הפרשת תרומות ומעשרות בכדי שניתן יהיה לאכול מהזיתים?

תשובה

1) את הנטע-רבעי יש לחלל מיידית, כי אין צורך לחכות לגמר מלאכת השמן. לעומת זאת את התרומות ומעשרות אפשר להפריש רק לאחר גמר מלאכת עשיית השמן. לכן לאחר החילול נטע רבעי, אפשר לערב את הזיתים ולעשות מהם שמן, אך במקרה זה יש להפריש תרומות ומעשרות מכל כמות השמן, ולהחשיב את כל השמן כחייב בתרומות ומעשרות. אמנם לגבי חובת נתינת מעשר-ראשון ומעשר-עני יש חובה לתת רק מן הכמות שהייתה חייבת מלכתחילה בתרו"מ. (עי' רמב"ם, הל' תרומות פ"ב הי"ג,; ר"ש ורא"ש, חלה פ"ג מ"ט).

 

2) לגבי זיתים הכבושים – נראה שיש להפריש לאחר גמר מלאכת הכבישה, ואז צריך להפריש בברכה. הזיתים שמוסקים כעת חייבים עדיין במעשר שני.

אם הזיתים הם מיערות הפקר (שכל אחד יכול לבוא ולמסוק זיתים) – פטורים מהפרשה, והמחמיר להפריש בלא ברכה, יש לו על מי לסמוך. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | שבט-אדר תשס"ז