חיוב מעשרות

שאלה

עץ של תפוחים שנמצא בסמטת רשות הרבים סמוך לחצר פרטית שבעלת הבית טוענת שהיא שתלה אותו לפני 20 שנה האם הפירות חייבים במעשרות?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


מכיוון שהאשה טוענת לבעלות על העץ והפירות, לכאורה אין לקחת ללא אישור מדין ספק, עד שהנושא יתברר. אפילו אם עשתה באיסור גזל בנטיעה. הפירות כעת שייכים לה. ויתכן שלא היה איסור כלל אלא שתלה כדין ואח"כ המועצה השתלטה. על כן יש כאן מספר ספקות שחייבים ברור בית דין.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |