חילול מעשר-שני על מטבע שלישית

שאלה

שלום אחרי כמעט שנתיים של תו״מ יש לי שקית מלאה במטבעות של חילולי מעשר שני ונטע רבעי (מעורבבים), הבנתי שאני אמרו לקחת שווה פרוטה ולומר נוסח מסויים שעל ידי אמריתו השקית עם המטבעות יצאו לחולין והקדושה תתפס בו, אשמח לדעת מה בדיוק הנוסח, ואם עש שינו בגלל העירור של הנ.רבעי והמ.שני בנוסח אשמח לדעת. ועוד עניין שהבנתי שהוא בעייתי חלק מהמטבעות שם כבר חוללו פעם אחת [וזה תהיה הפעם השלישית שלהם] ואין לי דרך להבדיל. [ולכן לכאורה נראה לי שגם אחרי שאני אתפיש את הקדושה על מטבע אחר, יהיה שם מטבעות שעדיין ישארו קודש, כי כבר הותפשו בעבר.. ואז אני אצטרך לבער את כל השקית.. -אני מקווה שיש פתרון לזה בעזרת ה׳] תודה מראש

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

בתשובה לשאלותיך:

א.  בנידון שקית שיש בה מטבעות מעורבים של קדושת מעשר-שני וקדושת נטע-רבעי, הפיתרון הוא: לקחת שלוש כפות סוכר לשים אותו בתוך כוס ועליו לחלל את המעשר שני והנטע רבעי שבמטבעות. במקרה זה ניתן לומר את הנוסח הבא:

"כל המעשר השני והרבעי שבמטבעות שבשקית זו בתוספת רבע מערכם יהיו מחוללים על הסוכר שיש לפניי".

לאחר מכן שופכים את הסוכר לכיור נקי תחת זרם מים ולא נוגעים בו בידים שהוא נרטב בכדי לא לטמא את הסוכר שנתקדש בקדושת מעשר-שני ונטע-רבעי.

ב. אמנם מובא בשם החזו"א שאין לחלל מטבע של מעשר-שני שנתחלל פעמיים על מטבעות קודמות. אך כפי הנראה החזו"א לשיטתו שהוא סבר שבזה"ז לא מחללים כסף על כסף, כפי שהוא כתב במקום אחר (חזו"א זרעים דמאי סי' יז ד"ה המטבע) שהוא הציע בתחילה אפשרות לחלל מטבע א' על מטבע ב', וכשהיא תתחלל שתחזור ותתחלל על מטבע א', אך לבסוף הוא כתב "שוב נתחדש לי שאין מחלללין כסף על כסף אף בזה"ז".

וכיוון שלמעשה אנו מורים שכן ניתן לחלל כסף על כסף גם בזה"ז שוב לא חוששים למספר המטבעות שעברה קדושת המעשר-שני. כפי שכתב הרה"ג חנוך זונדל גרוסברג זצ"ל בספר המעשר והתרומה (פרק ראשון סעי' מו ושם בהרחבה הע' סט) שכך נהגו לעשות.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטובהרב אהוד אחיטוב | ו' ניסן תשע"ה 15:48