מושב בטחה למעשרות

שאלה

האם מושב בטחה חייב במעשרות ( האם לברך?)

תשובה

אם יש רב במקום הוא הקובע 

כנראה שהוא בספק עולי בבל.

הרב יעקב אריאל |